خانه » مدرسه علمیه » معاونت تهذیب تبلیغ

معاونت تهذیب تبلیغ

معاونت تهذیب مدرسه با حجه الاسلام مهدی نوری زاده می باشد.